אור-לי אלדובי

האנשים הטובים שיובילו אותך במסע
אור-לי אלדובי