דוד אפיק

האנשים הטובים שיובילו אותך במסע
דוד אפיק